مدیریت سرمایه گلنور صدرا

30 سال تجربه و بیش از 1000 نیروی مجرب ...

مدیریت سرمایه گلنورصدرا در سال 1399 فعالیت خود را، آغاز نموده است و در حال حاضر با شش شرکت زیرمجموعه، به دنبال پیشتازی و پاسخگویی سریع در حوزه‌های مرتبط می‌باشد. شرکت های زیر مجموعه گلنورصدرا شامل شرکت گلنور، شرکت شیرین مهر آرا، شرکت نگرش سازان تجارت آرسین، شرکت نیاک انرژی، شرکت سامان انرژی نیرو و شرکت نورکارالکتریک است که با بیش از 900 نفر نیروی فعال و همچنین بیش از سی سال تجربه در حال فعالیت میباشند.